Kliknij przycisk kierunku w celu aktywacji,
dowolny klawisz obraca mapę, a Enter przyspiesza obrót

 <<  Triton

 Księżyc  /  The Moon  >> 

Click the direction button to activate
and then press any key to rotate or Enter for fine tuning

Strona w serwisie AstroWWW portalu Astronomia.pl